4 koraka do promjene i osobnog razvoja

Netko stalno kasni, ili jedva dođe na vrijeme. Netko odgađa izvršenje obaveza. Netko se bori sa svojim strahovima i slabostima. Svi mi imamo loše navike i osobine koje su ukorijenjene u naše ponašanje. Budući da se radi o navikama, odnosno obrascima ponašanja, mozak uvijek postupa isto i ne pravi razliku između dobrog i lošeg ponašanja. Promjena loših navika nije najjednostavniji proces, zahtijeva vremena i vjeru u sebe, no uz želju za osobnim razvojem kojeg pozitivna promjena nosi sve je lakše. Usto, psiholozi se bave istraživanjima o promjenama navika pa stoga danas imamo jako puno empirijskih dokaza o ljudskom ponašanju.

Nakon što odrastu, ljudi sve više u mozak ukorijenjuju vlastitu rutinu i sve manje razmišljanju o onome što rade. Radi se o evolucijskom procesu, no zapravo ne znamo da ponekad idemo u pogrešnom smjeru. Da bi to promijenili, potrebno je slijediti nekoliko koraka utvrđenih od strane psihologa.

No prije toga, zanimljivo je povući paralelu s emocijama, jer ako želimo pozitivnu promjenu tada moramo koristiti emocije. One su najmoćnija snaga u nama, naše gorivo, a um je pilot koji upravlja našim životom. Da bi slijedili iduće korake moramo se poslužiti određenim emocijama.

  1. Otkrivanje uzroka (emocija: gađanje nad vlastitim lošim osobinama) – ključ rješavanja mnogih problema. Ukoliko odlučite da više ne želite živjeti ovakvim životom onda taj život za vas izaziva gađenje i potrebna vam je promjena. To je zapravo produktivni osjećaj gađenja. Shvaćamo što jesmo i kakvim želimo postati. Spoznaja uzroka vodi ka promjeni, bez toga će promjena biti nemoguća jer da bi se promijenili moramo najprije upoznati sebe, i to onakvog kakvi zaista jesmo.
  2. Odluka – došli smo do raskrižja i sada moramo pravilno odlučiti. Kada utvrdimo uzrok u nama se suprotstavljaju osjećaji. Potrebno je otići na pravi put i težiti ka promjeni, unatoč suprotstavljanju.
  3. Želja – može doći iznutra, ali i izvana, no ona je svakako u vama, samo je morate otkriti. Razni podražaji mogu natjerati na čovjeka da kaže “Ja to želim sada”. Dok imate želju tada imate i emociju kojom ćete raditi na ostvarivanju te želje, a to je ključno.
  4. Konačno rješavanje – kažite sami sebi “Hoću” ili na engleskom “I will”. Te sintagma je među najmoćnijima u engleskom jeziku. Sve zavisi o vama, ako ćete biti ustrajni i odlučni promijenit ćete štogod želite. Kada dođete pred zid ne smijete odustati nego ići dalje i dalje. Konačno rješenje bit će velika nagrada i imat ćete veliku osobnu zadovoljštinu.

Postoji još mnogo sličnih naputaka psihologa, no svi se svode na isto. Za promjenu ili napredak potrebno je otkriti uzrok, imati motivaciju, želju, volju, podršku i naposljetku promijeniti ono što želite.

You may also like...