Kompresor klime je vitalni dio klima uređaja

Klima uređaj danas više nije izbor korisnika, već nužda. Temperaturne razlike tijekom godine i iznimne vrućine ljeti, uzrokovale su pojačanu potražnju klima uređaja, posebno u automobilima.

Svaki korisnik klima uređaja mora biti upoznat i s pojmom kompresor klime jer je bitan za funkcioniranje uređaja.

Bez kompresora klime nema hlađenja

Svaki put kada tijekom vožnje vozač pritisne  tipku za A/C (Air Condition), u istom trenutku se uključuje i kompresor klime. Kompresor radi na princip sličan visokotlačnim pumpama za gorivo.

Kompresor klime zapravo tlači plin za hlađenje kojem počinje rasti temperatura i tlak. Rashladni plin tada dolazi do kondenzatora gdje će se ohladiti na temperaturu okoline i dalje se širiti zbog čega će mu još pasti temperatura.

Stlačeni i ohlađeni plin se širi, a pri tome mu još pada temperatura. Plin se koristi za hlađenje  unutrašnjosti automobila.

Kompresor klima je složeni dio koji se sastoji od više manjih različitih dijelova pa se srećom može popravljati tako što se zamijeni oštećeni ili dotrajali dio i rijetko ga je potrebno cijelog mijenjati.

Evo nekoliko savjeta koji će vaš kompresor klime održati u dobroj funkciji

Kompresor klime će imati duži vijek trajanja ako se njegovo mazivo redovno mijenja.

Ako je kompresor toliko oštećen da ga treba zamijeniti novim potrebno je (nakon ugradnje novog) odmah isprazniti klimatizacijski sustav i zamijeniti filter za sušenje i ekspanzijski ventil.

Nikada nemojte koristiti univerzalno ulje za kompresor klime jer često zna napraviti štetu na uređajima jer ga ne podmazuje dovoljno dobro.

Korištenjem originalnog ulja zadržat ćete i valjanost garancije, jer garancija prestaje vrijediti čim počnete koristiti zamjensko ulje.

Kompresor klime je izuzetno trajni dio klima uređaja

Kompresori klime napravljeni su kvalitetno, s namjerom da traju. Ako dođe do toga da se pokvare, razlog tomu je djelovanje korozivne kiseline koja uništava materijal kompresora.

Često se događa da se kompresor počne paliti i gasiti s malim razmacima, a to se u pravilu događa jer iz nekog razloga nema potrebnog tlaka u rashladnom sustavu. To može biti jer je premalo rashladnog plina u sustavu, problem može biti i u kontroleru, ali i u senzoru temperature u autu.

Bez obzira u čemu je problem, najbolje je posjetiti ovlašteni servis za auto-klimu kako bi bili sigurni da je vaš klima uređaj u rukama znalca.

 

You may also like...