Što je akumulator?

Akumulator je glavni izvor energije za motorna vozila, što ga ujedno i svrstava na samu ljestvicu najvažnijih dijelova vozila. Njegova uloga je pohranjivanje, zadržavanje i u konačnici isporučivanje električne energije bez koje je jednostavno nezamislivo korištenje motornih vozila.

Tehnički preciznije rečeno, akumulator je uređaj koji električnu energiju pretvara u kemijsku i obratno – kemijsku energiju pretvara u električnu kada je to potrebno.

Na tržištu postoji nekoliko vrsta ovih uređaja, a najčešći i najrašireniji u upotrebi je olovni akumulator. Ako ste vlasnik automobila tada sigurno već ponešto znate o ovom izvoru električne energije. No, ukoliko ne znate dovoljno, nastavite čitati i saznajte osnovne stvari o akumulatoru.

Odabir i kupovna akumulatora

Životni vijek akumulatora je u prosjeku oko 4-5 godina. No, imajte na umu da vijek akumulatora možete znatno produljiti ako ga pravilo koristite i redovito održavate.
U slučaju da je vaš postojeći akumulator slab ili potpuno istrošen, dakako da je vrijeme za kupnju novoga. Ova akcija je posebno nužna u zimskom razdoblju, jer zbog niskih temperatura istrošen akumulator će teže paliti ili čak uopće neće moći pokrenuti starter.

Prije kupovine provjerite snagu akumulatora koji ste do sada imali u vašem automobilu. Prema tome kupite i novi akumulator, a u slučaju starijih modela vozila stručnjaci dopuštaju razliku od 10% snage naviše, u odnosu na prethodno korišten akumulator. Akumulator slabije amperaže nikako ne kupujte jer njegov vijek neće biti dulji od dvije do tri godine.

Vodite računa i o kvaliteti akumulatora, odnosno o ugledu proizvođača kao i o tome koliki je garantni rok akumulatora. Tek nakon što ste odabrali akumulator prema navedenim kriterijima tek tada provjerite cjenovnu ponudu. Drugim riječima, ne kupujte jeftinije akumulatore lošije kvalitete i neprovjerenih proizvođača kako se ne bi dogodilo da vam se o glavu obije štedljivost i da prema staroj narodnoj poslovici “jeftinije postane skuplje”.

Briga o akumulatoru

Nakon što ste kupili novi automobil ili ste u postojećem zamijenili akumulator imajte na umu da ovaj mali uređaj zahtijeva brigu i pažnju. Akumulator morate redovito održavati jer u protivnom će njegove funkcije djelomično oslabjeti ili pak u potpunosti izostati.

Održavanje akumulatora podrazumijeva redovito provjeravanje razine tekućine i prema potrebi nadolijevanje iste ukoliko je ona ispod optimalne razine. Pri tome imajte na umu da se u akumulator dolijeva isključivo destilirana voda.

Također, spojevi na akumulatoru moraju biti ispravni, čvrsto zategnuti i čisti jer u protivnom on se neće dovoljno puniti što će se negativno odraziti na paljenje automobila, ali i na dugotrajnost samog akumulatora. U slučaju prljavštine kleme natrljajte octom te potom obrišite krpom, a u slučaju korozije možete upotrijebiti i žičanu četku.

Ako se dogodi da vam se akumulator isprazni priključite ga na punjač i punite po mogućnosti dulje vrijeme na nižoj snazi punjača jer brzo punjenje, odnosno visoka snaga punjenja može negativno djelovati na akumulator.

Ako ne znate šta je lambda sonda i kako je izuzetno bitna za vaš automobil, onda si više prečitajte u sljedečem tekstu.

Kompresor klime je relativno jednostavan uređaj i kada se radi o njegovoj konstrukciji i kada se radi o njegovom funkcioniranju.  Čitajte više  …

You may also like...