Prihvaćajte nove prilike i izazove, ali ne pod svaku cijenu

Za uspjeh je potrebno biti proaktivan i bez straha se uhvatiti u koštac s novim prilikama i izazovima, no, ukoliko ne morate, nemojte prihvaćati baš svaku priliku, pogotovo ne onu za koju nećete biti dovoljno plaćeni s obzirom na količinu …